Gebieden

Eén Zero Waste aanpak voor gebieden

Gebiedsgericht afval inzamelen is de oplossing waarmee veel negatieve effecten van bedrijfsafval inzamelen worden tegengegaan.

Bij traditionele inzameling is het scheidingspercentage vaak nog heel laag (en worden grondstoffen dus nodeloos verbrand), rijden er veel verschillende vervuilende vrachtwagens door een gebied en staan er veel volle containers tegen de gevels die ook nog eens zwerfafval aantrekken.

Oscar Circulair werkt samen met gemeenten, ondernemersverengingen, BIZ-en (bedrijveninvesteringszone), project- en gebiedsontwikkelaars en stadsdelen om aan al deze problemen een eind te maken. Door collectief de bedrijfsafvalinzameling op te pakken zijn de resultaten in gebieden waar we al werkzaam zijn enorm positief:

 

  • Meer grondstoffen, minder restafval: ondernemers krijgen ondersteuning richting een afvalvrije organisatie, zo verduurzaamt het hele gebied.
  • Minder verkeer(soverlast): slimmer en gebundeld afval inzamelen met een emissievrij voertuig zorgt voor minder vervuilende vrachtwagens en een schonere lucht. Dit is veiliger voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers van jouw gebied.
  • Social impact: grondstoffen worden persoonlijk ingezameld door Oscars met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo worden sociale arbeidsplaatsen gecreëerd.
  • Schoon visitekaartje: minder afval(bakken) op straat, geen rondslingerende containers, geen overvolle ondergrondse containers en minder zwerfafval.

Onze missie is het om steden afvalvrij te maken. We maken het daarom zo makkelijk mogelijk om afvalmanagement op een duurzame, sociale én circulaire wijze te organiseren samen met Oscar.

Ook een gebiedsgerichte oplossing voor (bedrijfs) afvalinzameling in jouw buurt?

Het initiatief voor een gebiedsgerichte afvalinzameling kan liggen bij ontwikkelaars, gemeenten, stadsdelen, de ondernemers zelf of welke belanghebbende dan ook.

We gaan graag met je in gesprek als je denkt dat Oscar Circulair ook voor jouw gebied de perfecte oplossing kan zijn!

Oscar Inzamelaar in Rotterdam