Hoe werkt het?

We zamelen gebiedsgericht bedrijfsafval in. Met onze unieke fijnmazige inzameling in steden schiet het restafvalpercentage van ondernemers naar beneden en is het gebied verlost van de grote afvalproblemen zoals te veel vervuilende vrachtwagens, rondzwervend afval en volle containers in de straten.

Kleiner, vaker en schoner

Dat doen we door bij alle klanten die zijn aangesloten bij het collectief dagelijks afval en grondstoffen in te zamelen met een licht en zero emissie voertuig. De grondstoffen worden efficiënt opgeslagen (geperst, gebulkt) op een grondstoffenhub in de buurt en alleen vanaf daar met een vrachtwagen naar een verwerker vervoerd.

Gebruik van kleinere inzamelmiddelen zoals bakken en zakken (die vaak worden opgehaald) maakt het mogelijk zoveel mogelijk grondstoffen te scheiden en daarmee te redden van de verbrandingsoven. De deelnemende bedrijven worden hiermee begeleid naar zero waste, ofwel een afvalvrije organisatie, het aantal afvalvrachtwagens in de buurt vermindert en ook het aantal containers en bakken op straat zal met het groeien van het collectief steeds verder afnemen.

We werken met een club leuke Oscars die veel weten van verschillende afval- en grondstoffenstromen die je altijd kan aanschieten met vragen. Sommige Oscars hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie: zij vinden bij ons een fijne werkomgeving.

Afval- en grondstoffenstromen

Oscar Circulair start de inzameling in elk gebied met zes ‘hoofdstromen’. Swill, Glas, Papier/ Karton, P&D, Metaalverpakkingen en Restafval. Vervolgens worden per gebied specifieke grondstoffenstromen toegevoegd op basis van wat er allemaal in het gebied vrijkomt: zo redden we zoveel mogelijk grondstoffen van de verbrandingsoven.

Goed voor het dalen van het restafvalpercentage van de klant en zonder een vervuilende vervoersbeweging van een vuilniswagen toe te voegen. Oscar zamelt immers alles gebundeld met een klein emissievrij voertuig in.

De aanvullende stromen die Oscar kan inzamelen zijn:

Oscar Circulair

 • Neemt al je afval en grondstoffen in zoveel mogelijk waardevolle gescheiden stromen mee, voor optimaal hergebruik
 • Hele gebied in één aanpak, dus minder vervoersbewegingen
 • Zero emissie inzameling met elektrische voertuigen
 • Gebruik van zo klein mogelijke inzamelmiddelen, zodat je ruimte houdt om te scheiden
 • Alles 2x per dag opgehaald, van binnenuit, dus containers verdwijnen van straat
 • Actief restafval verminderen met onze vriendelijke afvalcoaches (Oscars) met een afstand tot een arbeidsmarkt
 • Grondstoffenstromen en data inzichtelijk, je ziet meteen waar je nog kunt besparen of slimmer kunt inkopen

Traditionele inzamelaar

 • Neemt al je afval mee, maar vaak beperkt tot een of paar bulkstromen (restafval, meestal ook papier en glas)
 • Per bedrijf een eigen inzamelaar, eigen tijden en routes die door een gebied rijden.
 • Inzamelmiddelen vaak (grote) rolcontainers
 • Inzameling met grote, vervuilende vrachtwagens
 • Containers vaak langere tijd (soms permanent) buiten
 • Restafval wordt niet ontmoedigd en is vaak zelfs het goedkoopst!
 • Beperkt inzicht in afval – en grondstoffendata