Wij maken steden afvalvrij!

Oscar Circulair is koploper in gebiedsgerichte afvalinzameling.

Emissievrij naar Zero Waste in stedelijke gebieden!

Amsterdam

900 vrachtwagens
hoefden niet te rijden

restafval van 55% naar 21%

300.000kg grondstoffen
gerecycled

glas
p&d
papier
swill
metaalverpakkingen
rest

Onze Zero Waste Expeditie

  • Minder restafval
  • Minder vervoersbewegingen
  • Méér herbruikbare grondstoffen
  • Een fijnere leefomgeving

Oscar Circulair gaat voor één aanpak in het hele gebied

En daarin zijn we uniek. Waar veel afvalverwerkers en circulaire of zero-waste initiatieven zich richten op individuele bedrijven, pakken wij direct een heel gebied aan. Zo kun je als gebiedsbeheerder, gemeente of bedrijvencollectief bij ons terecht voor één oplossing voor al je afval.

Maar we regelen meer dan alleen maar afval. Door onze unieke gebiedsaanpak zorgen we ook voor minder vervoersbewegingen. Daarbij is al ons vervoer energieneutraal geregeld. Zo passen we precies in het nieuwe zero-emission beleid.

Ook wanneer je geen onderdeel bent van een collectief helpen we je verder. Wil je graag meedoen met onze zero-waste expeditie, maar weet je niet hoe? Neem gerust contact met ons op. Wij zorgen wel voor de rest.