Het Park en Scheepvaartkwartier Rotterdam

Het Park en Scheepvaartkwartier Rotterdam

Het Scheepvaartkwartier & het Park in Rotterdam is een lommerrijke stadswijk, vol groen en cultureel erfgoed. Om dit verder te versterken en beschermen, en te verduurzamen als gebied is op initiatief van Stichting het Park en Oscar Circulair een Circulair Afvalcollectief van ondernemers opgericht.

En dat is niet alleen goed voor het gebied als geheel, het biedt ook vele voordelen voor ondernemers zelf. Met de woorden van een van de deelnemers van het eerste uur Dudok in het Park:

‘Oscar Circulair en aansluiting op het circulair afvalcollectief biedt ons de mogelijkheid sterk te verduurzamen qua afval en maakt ons team ook een stuk bewuster over wat er aan afval vrijkomt bij Dudok in het Park. Daarnaast ervaren wij een enorm toegevoegde waarde in de heldere communicatie, de ruim beschikbare inzamelmiddelen voor onze afvalstromen en de dagelijkse prettige dienstverlening, die erg fijn is.’ – Jeroen Valk, bedrijfsleider.

Oscar Circulair is actief lid van de Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS), welke de transitie naar een circulaire stad van harte ondersteund. Alle bedrijven en organisaties in het Park en Scheepvaartkwartier zijn welkom om aan te sluiten: hoe meer ondernemers, hoe groter de impact!