Frans Halsbuurt Amsterdam

Frans Halsbuurt

De Frans Halsbuurt is een gezellige, compacte buurt waar wonen en de nodige bedrijvigheid goed samengaan. Op dit moment worden de straten gerenoveerd en transformeert de buurt naar autoluw, waarmee de verblijfskwaliteit nog groter wordt. Een mooi moment voor de BIZ Frans Halsbuurt om een Circulair Afvalcollectief te introduceren samen met Oscar, om zo afvalbakken uit het straatbeeld te weren en te voorkomen dat er nog afvalvrachtwagens door de opgeknapte straten hoeven te rijden. In februari 2024 is het collectief van start gegaan met een koplopersgroep van ondernemers.

Alle bedrijven en organisaties in de Frans Halsbuurt zijn welkom om aan te sluiten: hoe meer ondernemers, hoe groter de impact!