Amsterdam Westergas

Zero Waste Expeditie op het Westergas terrein

Cultuurdorp Westergas in Amsterdam bestaat uit circa dertig ondernemingen. Grote en kleine horecazaken, een hotel, een theater, evenementlocaties, koffiezaken, kantoren en een gym. Met alle ondernemers zijn we op Zero Waste Expeditie sinds eind 2019. Naast de vijf ‘grote stromen’ (Papier/ karton, Glas, Swill, PMD en Rest) zamelen we hier tien substromen grondstoffen in. Voor Oscar is het makkelijk om snel te schakelen naar nieuwe inzamelstromen zonder dat we vervuilende vrachtwagens toevoegen aan de dienstverlening.

Onze resultaten

  • Binnen het eerste jaar dook het restafvalpercentage van 55% naar 21%.
  • 900 afval gerelateerde vervuilende vrachtwagens worden per jaar bespaard.
  • Sommige ondernemers zijn anders gaan inkopen om afval te verminderen.
  • Er staan geen containers meer tegen de gevels.
  • Er waait minder zwerfafval over Westergas.
Oscar Inzamelaar in Rotterdam